German-Turkish translations for Träne:

gözyaşı · yaş · other translations

Träne gözyaşı

Eine kleine Träne ist genau hier gelandet.

Bir küçük gözyaşı tam buraya düştü.

Liebste Mina, vergeude keine einzige Träne für Jonathan Harker.

Sevgili Mina Jonathan Harker için tek damla gözyaşı dökme.

Würdest du uns eine Träne nachweinen?

Bizim için gözyaşı dökeceksin?

Click to see more example sentences
Träne yaş

Aber wenn ich zuckte, oder eine Träne vergoss Noch ein Schlag.

Ama kendimi çeksem veya bir damla göz yaşı akıtsam, bir şamar daha.