German-Turkish translations for Trümmer:

enkaz · yıkıntı · moloz · kalıntı · other translations

Trümmer enkaz

Leider während der Widerrufs, Der Astronaut Mark Watney Wurde von Trümmern getroffen und starb.

Ne yazık ki, tahliye sırasında astronot Mark Watney'e enkaz çarpmış ve ölmüştür.

Es ist ein Haufen verbrannter Trümmer.

Bir sürü yanmış enkaz parçası.

Jeden Tag mehr Trümmer und mehr Trümmer.

Her gün daha çok enkaz, daha çok enkaz.

Click to see more example sentences
Trümmer yıkıntı

Ich empfange zwei Restsignaturen von Waffen in den Trümmern.

Kaptan, Yıkıntıdan iki adet artan silah sinyali alıyorum.

Trümmer moloz

In einem Jahr wird Deutschland in Trümmern liegen.

Bir yıl içinde Almanya bir moloz yığınına dönecek.

Trümmer kalıntı

Keine Leichen oder Trümmer.

Ceset yok, kalıntı yok.