Traktorstrahl

Ein modifizierter Traktorstrahl kommt vielleicht durch diese Störungen.

Çekimsel paraziti aşabilecek bir çekici ışın ayarlayabiliriz.

Ein Traktorstrahl ergriff uns.

Bir çekici ışına yakalandık.

Traktorstrahl wird aktiviert.

Çekici ışın kilitleniyor.

Computer, sende einen Traktorstrahl zur Orinoco.

Bilgisayar, Orinoco'ya bir çekici ışın gönder.

Könnte es eine Art Traktorstrahl sein?

Bir çeşit çekici ışın olabilir mi?

Ein Traktorstrahl hat uns erfasst.

Bir çekici ışın üzerimize kilitlendi.

Wir sind in einer Art Traktorstrahl.

Bir tür çekici ışın içindeyiz. Kaptan

Captain, unser Traktorstrahl hat ein Air-Force-Flugzeug zerstört.

Kaptan, öncü ışınımız bir savaş uçağını yakalayarak düşürmüştür.

Das Shuttle wurde einem Traktorstrahl ausgesetzt.

Mekik bir çekici ışın stresine maruz kalmış.

Theoretisch ja, aber ein Traktorstrahl könnte das Feld destabilisieren.

Teorik olarak evet, ama çekici ışın koruma alanını bozabilir.