German-Turkish translations for Truhe:

sandık · bavul · other translations

Truhe sandık

Ganze Truhen voll.

Sandıklar dolusu var.

Lord Beckett will den lnhalt der Truhe.

Lord Beckett, o sandığın içindekileri istiyor.

Eine Truhe für Osborne.

Osborne için bir sandık.

Click to see more example sentences
Truhe bavul

War das Sedgwick mit seiner Truhe?

Elinde bavul olan Sedgwick miydi?