Underwood

Ladies und Gentlemen, der Präsident der Vereinigten Staaten, Frank Underwood!

Bayanlar ve baylar Birleşik Devletler Başkanı Frank Underwood!

Vielen Dank, Mrs. Underwood.

Teşekkür ederim Bayan Underwood.

Mrs. Underwood? Können Sie mich hören?

Bayan Underwood, beni duyuyor musunuz?

Mrs. Underwood, danke für Ihre Ehrlichkeit.

Bayan Underwood, dürüstlüğünüz için teşekkürler.

Sir, Mrs. Underwood.

Efendim, Bayan Underwood.

Francis J. Underwood.

Francis J. Underwood.

"Ich, Francis J. Underwood

"Ben, Francis J. Underwood

Sind Sie jetzt fertig, Mrs. Underwood?

Artık hazır mısınız Bayan Underwood?

Frank Underwood, Jackie Sharp und Heather Dunbar.

Frank Underwood, Jackie Sharp, ve Heather Dunbar.

Sir, Mrs. Underwood, entschuldigen Sie die Störung.

Efendim, Bayan Underwood böldüğüm için özür dilerim.