German-Turkish translations for Ungeduld:

sabırsızlık · other translations

Ungeduld sabırsızlık

Besonders anspruchsvolle Probleme schaffen Ungeduld.

Özellikle zorlu sorunlar sabırsızlığa yol açıyor.

Die Jugend! Welche Ungeduld.

Bu ne sabırsızlık gençler!

Arroganz und Ungeduld?

Kibir ve sabırsızlık?