Universums

Ich möchte der unbewegbare Mittelpunkt eines ewig rotierenden Universums sein.

Hiç dönmeyen bir dünyanın ortasında sallanmadan durmak istiyorum.

Werdet Zeuge, Menschengeschlecht, der CyberKing des Universums!

Evrenin SiberŞah'ı olduğuma tanıklık edin insanoğulları!

Oder, gibt es ein Ende des Universums.

Ya da "Evrenin bir sonu var mıdır?".

Er gab diesen Primitivlingen die größte Gabe des Universums.

O, bu salaklara, evrenin en büyük hediyesini vermiş.

Nun, wenn das nicht Wil Wheaton ist, dem Jar Jar Binks des Star Trek-Universums.

Bizim Wil Wheaton değil mi bu? Star Trek evreninin Jar Jar Binks'i.

Eine der mächtigsten Dynastien des Universums.

Evrendeki en güçlü hanedanlardan biri.

ALLES IST EIN GESCHENK DES UNIVERSUMS

Her şey kâinatın bir lütfudur.

Seid gegrüßt, kosmische Kinder des Universums.

Size selam olsun, evrenin kozmik çocukları.

Eines der größten Rätsel des Universums.

Evrenin en büyük gizemlerinden biri.

Der Gefürchtetste des Universums.

Evrende en çok korkulan insan.