German-Turkish translations for Unmenge:

bir sürü · other translations

Unmenge bir sürü

Wir fanden Unmengen Drogen.

Bir sürü uyuşturucu bulduk.

Hier ist eine Liste mit Unmengen potentieller Väter.

Burada bir sürü potansiyel baba adayının listesi var.

Mein Diagnosescanner zeigt eine Unmenge mechanischer Fehlfunktionen an.

Diagnostik tarayıcım bir sürü mekanik işlev bozukluğu gösteriyor.

Click to see more example sentences