German-Turkish translations for Unterbrechung:

ara · other translations

Unterbrechung ara

Euer Ehren, ich muss um eine kurze Unterbrechung bitten.

Sayın Yargıç, devam etmek için kısa bir ara istemek zorundayım.