German-Turkish translations for Untersuchung:

soruşturma · inceleme · araştırma · muayene · other translations

Untersuchung soruşturma

Nein, wir erwarten noch eine volle Untersuchung.

Hayır, kapsamlı bir soruşturma için hâlâ bekliyoruz.

Ich will eine offizielle Untersuchung.

Bunun resmi bir soruşturma olmasını istiyorum.

Der Bürgermeister möchte eine Untersuchung. Director Franklin stellt Fragen.

Belediye başkanı bir soruşturma istiyor Müdür Franklin sorular soruyor

Click to see more example sentences
Untersuchung inceleme

Eine kleine Untersuchung könnte nötig sein.

Küçük bir inceleme gerekli olabilir.

Ein Komitee führt eine ausführliche Untersuchung durch

Geniş bir inceleme için bir komite oluşturulur

Untersuchung der ökologischen Auswirkung von Küstenschiffswegen auf einheimische Walwanderung.

Yerel balina göçünde, kabotaj taşımacılığı yollarının ekolojik etkisini inceliyoruz.

Click to see more example sentences
Untersuchung araştırma

Nein, Ich muss eine formelle Untersuchung durchführen.

Hayır, resmi bir araştırma yürütmem gerekiyor.

Es ist nur eine astronomische Untersuchung.

Bu bir astronomik araştırma, daha fazlası değil.

Von daher war nie eine Untersuchung nötig.

Bu yüzden, hiç bir araştırmaya gerek duyulmadı.

Untersuchung muayene

Wenn Dr. Hackenbush die Untersuchung nicht fortsetzt,

Dr. Hackenbush muayeneye devam etmeyecekse, profesör