Utensilien

Wir ließen Eure Utensilien herschaffen.

Onun bir portresini yapmanızı istiyorum.

Und Es erfordert eine Menge neuer Utensilien, die Sie als Erste erproben werden.

Ve ve birçok yeni oyuncağı var ki bunları ilk olarak siz deneyeceksiniz.