German-Turkish translations for Völlerei:

oburluk · other translations

Völlerei oburluk

Zügellosigkeit, Hexerei, Abgötterei, Völlerei, Trunkenheit.

Ahlaksızlık, putperestlik, büyü oburluk ve sarhoşluk.

Habgier, Völlerei, Zorn

Hırs, oburluk, öfke