German-Turkish translations for Van:

Van · other translations

Van Van

Können Sie mich hören, Mr. Van LandeI?

Beni duyabiliyor musunuz, Bay Van Landel?

Van, er ist ein dummer toter Affe.

Van, ölmüş aptal bir maymun o.

Mr. Van Den Broeck?

Bay Van Den Broeck?

Click to see more example sentences