German-Turkish translations for Vati:

baba · babacığım · other translations

Vati baba

Ich gehe jetzt nach Hause, Vati.

Ben şimdi eve gidiyorum baba.

Ich auch, Vati!

Ben de, baba.

Schnell, Vati! Mehr Holz!

Çabuk, baba, biraz daha odun!

Click to see more example sentences
Vati babacığım

Wird Dr. Gablehauser mein neuer Vati werden?

Dr. Gablehouser benim yeni babacığım olacak?