German-Turkish translations for Verbindung:

bağlantı, bağlantılı · bağ · ilişki, ilişkili · Birleşim · evlilik · hat · ilgili, ilgi · other translations

Verbindung bağlantı, bağlantılı

Diese Videoleute haben widerwärtige Verbindungen.

Bu videocu heriflerin çirkin bağlantıları var.

Da muss eine Verbindung sein.

Mutlaka bir bağlantıları olmalı.

Wir haben eine besondere Verbindung, June.

Aramızda özel bir bağlantı var, June.

Click to see more example sentences
Verbindung bağ

Aber wir haben bereits eine Verbindung.

Ama bizim aramızda zaten bağ var.

Ich schaffe eine telepathische Verbindung.

Telepatik bir bağ oluşturarak başlayacağım.

Hillary und ich haben so eine Verbindung, verstehst du?

Hillary ile benim aramda da böyle bir bağ var, anlıyor musun?

Click to see more example sentences
Verbindung ilişki, ilişkili

Eine himmlische Verbindung.

Cennetlik bir ilişki.

Aber wir möchten das als eine diplomatische Verbindung betrachten.

Ama bunu diplomatik bir ilişki olarak değerlendiriyoruz.

Sie haben eine starke Verbindung mit Ilsa ein Band.

Ilsa ile güçlü bir bağınız var. Bir ilişki.

Click to see more example sentences
Verbindung Birleşim

Eine Warpfeld Verbindung, gefangen in einer karbonisierten Hülle.

Karbonlaşmış bir kovanda sıkışmış bir Warp-alanı birleşimi.

Eine Verbindung aus Anmut und Gefahr.

Güzellik ve tehlikenin bir birleşimi bu.

Verbindung evlilik

Möge dieses neuerliche Gelöbnis eure Liebe füreinander vertiefen und eure ewige Verbindung festigen.

Bu yenilenen evlilik aşkınızı derinleştirsin ve bağlılığınızı sonsuza kadar kuvvetlendirsin.

Verbindung hat

Geben Sie mir bitte eine sichere Verbindung.

Bana güvenli bir hat bağla, lütfen.

Verbindung ilgili, ilgi

Der Selbstmordattentäter Mamud Rashed Faheen, ein mutmaßlicher Terrorist mit Verbindung zu fundamentalistischen Gruppierungen.

Bu intihar bombacısı Mahmut Reşit Faheen, bir çok kökten dinci grupla ilgisi olduğundan şüphelendiğimiz bir terörist.