German-Turkish translations for Verfahren:

yöntem · işlem · etmek · süreç · yapmak · other translations

Verfahren yöntem

Das Verfahren könnte auch Denny verletzen.

Bu yöntem ayrıca Denny'e de zarar verebilir.

Ich entwickelte das Verfahren.

Bu yöntemi ben geliştirdim.

Verfahren işlem

Ich habe Osatos Verfahren zur Produktion von Monosodiumglutamat gestohlen.

Osato'nun yeni işlemi, monosodium glutamate yapımını çalmıştım.

Verfahren etmek

Ich musste in fünf Zurechnungsfähigkeits-Verfahren aussagen.

Beş tane cezai ehliyet duruşmasına tanıklık etmiştim.

Verfahren süreç

Das Verfahren heißt Cryptobiosis.

Bu sürece "criptobiosis" denir.

Verfahren yapmak

Sollten wir nicht auch so verfahren?

Belki biz de öyle yapmalıyız, değil mi?