German-Turkish translations for Verkäufer:

satıcılar, satıcı · other translations

Verkäufer satıcılar, satıcı

Eigentlich, Ted, bin ich ein wirklich guter Verkäufer.

Aslına bakarsan Ted, iyi bir satıcı olan benim.

Ich bin kein Verkäufer.

Ben bir satıcı değilim.

Ein guter Verkäufer jagt Moby Dick in einem Ruderboot, und hat die Remouladensauce dabei.

İyi bir satıcı bir sandalla Moby Dick'in peşine düşerken tartar sosunu da yanında götürür.

Click to see more example sentences