German-Turkish translations for Vermerk:

not · other translations

Vermerk not

Ich hab hier einen Vermerk.

Bir dakika. Burada bir not var.

Hier steht ein Vermerk, Charles.

Buraya not düşülmüş Charles.

Vermerk von Sidney J. Mussburger.

Sidney J. Mussburger'in kısa bir notu