German-Turkish translations for Verschiedenes:

çeşitli · other translations

Verschiedenes çeşitli

Insekten, verschiedene mineralische Partikel, Schleim.

Haşaratlar, çeşit çeşit tenacikler, balgam.

Sie hat ihn wegen verschiedenen Gründen verlassen.

Çeşitli sebeplerden dolayı terk etti onu.

Joe klaut von verschiedenen Religionen.

Joe çeşitli dinlerden çalıyor.

Click to see more example sentences