German-Turkish translations for Verstärkung:

takviye · pekiştirme · other translations

Verstärkung takviye

Wir brauchen keine weitere Verstärkung.

Daha fazla takviye güce ihtiyacımız yok.

Ich habe deine Verstärkungen zurückbeordert. Nein!

Takviye kuvvetlerine geri dönmelerini emrettim.

Er will Verstärkung.

Takviye kuvvet istiyor.

Click to see more example sentences
Verstärkung pekiştirme

Negative Verstärkung funktioniert nicht.

Olumsuz pekiştirme işe yaramıyor.