Visier

DR. ELIZABETH SHAW NEURO-VISIER-LINK:

DOKTOR ELIZABETH SHAW NÖROVİZÖR BAĞLANTI:

Schutzkappe hochklappen das Visier öffnen Den Sicherungsbügel lösen.

Koruma kabzasını açarsın, dürbünü açarsın, emniyet mandalını serbest bırakırsın.

Vielleicht hat das Verdunkeln Ihres Visiers einen Unterschied gemacht.

Siperini boyamamız bir farklılık yaratmıştır belki de.

Mit geöffnetem Visier, Sir?

Bir gözü işaretlemek mi efendim?

Meine Liebeswaffe ist geladen und ich hab es im Visier

Aşk silahım dolu ve o benim görüş alanımda.

Zwei Ritter ritten aufeinander zu, öffneten ihre Visiere und zeigten ihre Gesichter.

İki şövalye at sırtında birbirlerine yaklaşır ve yüzlerini göstermek için miğferlerini aralar.

Mit geöffnetem Visier.

Bir gözü işaretlemek.

Dieser Kerl nimmt definitiv Tahiti-Patienten ins Visier.

Bu adam kesinlikle T.A.H.I.T.I. hastalarını hedef alıyor.

Die Fluglinie hat die Fluggäste im Visier.

Bence havayolu şirketi yolcuları hedef alıyor.

Aber wenn die Cops dich ins Visier nehmen, was dann?

Ama ya polisler seni bulursa? Sonra ne olacak?