Volkes

Wir sind ein glorreiches Kaiserpinguin-Volk!

Biz muzaffer bir İmparator ulusuyuz!

Volkes Stimme ist Gottes Stimme!

İnsanların sesi Tanrının sesidir.

Alle Völker sollen sich versammeln.

Tüm uluslar bir araya toplansın.

Und eines Tages vermischen sich die vielen Völker und reisen ungehindert.

Ve sonra bir gün, Toplumlar karışacak ve serbestçe seyahat edebilecekler.

Und Cäsar hat stets den Willen der unterworfenen Völker respektiert.

Ve Sezar daima yönettiği halkların arzularına saygı duyar.

Die anderen völker missbiIIigen den plan, Z'Ha'Dum anzugreifen.

Bağımsız Gezegenler, Z'ha'dum'a saldırı kararınızı endişeyle karşıladı.

Musst du die Ausdrucksformen meines Volkes klauen?

Benim halkımın tarzını çalmak zorunda mısın?

Wir Gudaris kmpfenfr die Freiheit unseres Volkes.

Biz, Gudariler halkımızın özgürlüğü için savaşırız.

Der Rat hat euren Bündnis-Vorschlag für unsere Völker überdacht.

Konsey, sizin halklarımız arasında bir ittifak kurma önerinizi gözden geçirdi.

Ich stehe hier heute nicht als Anführerin meines Volkes, sondern als Mutter.

Bugün burada halkımın lideri olarak değil bir anne olarak bulunuyorum.