German-Turkish translations for Vorhersage:

tahmin · other translations

Vorhersage tahmin

Erst wie vorhergesagt bei Salamis, dann bei Plataea.

Tahmin edildiği gibi, önce Salamis'te sonra da Plataea'da.

Ja, aber nur einmal. Sie hat Maddys Tod vorhergesagt und dann nur jahrzehntelang versucht, etwas anderes vorherzusagen.

Evet ama sadece bir kere Maddy'nin ölümünü tahmin etti ve sonra başka bir tahminde bulunabilmek için yıllarını harcadı.

Die Vorhersage für morgen: sonnig.

Yarınki, tahmini hava durumu: Güneşli.