German-Turkish translations for Vorwarnung:

uyarı · uyarma · other translations

Vorwarnung uyarı

Etwas Vorwarnung, bitte!

Biraz uyarı, lütfen?

Plötzlich, ohne Vorwarnung, hatte Olive Snook eine winzige, aber doch sehr reelle, Offenbarung.

Aniden, bir uyarı bile olmaksızın Olive Snook küçük ancak çok gerçek bir aydınlanma yaşadı.

Heute Morgen wurde rücksichtslos und ohne Vorwarnung der Jungle zerstört.

Bu sabah insafsızca ve hiçbir uyarı olmadan Cangıl yok edildi.

Click to see more example sentences
Vorwarnung uyarma

Das Nehret kommt immer ohne Vorwarnung.

Nehret her zaman uyarmadan gelir.