German-Turkish translations for Wahrheit:

gerçek · doğru · doğruluk · gerçeklik · doğrular · hakikat · other translations

Wahrheit gerçek

Wahrheit ist Wahrheit, oder?

Gerçek, gerçektir, öyle değil mi?

Aber die Wahrheit ist, dass sich einige Dinge nie ändern werden.

Ama gerçek şu ki bazı şeyler asla değişmez, olduğunu.

Denn ich kenne die Wahrheit und sonst niemand.

Gerçeği biliyorum, ve başka hiç kimse bilmiyor.

Click to see more example sentences
Wahrheit doğru

Aber sagen Wahrheit.

Ama doğruyu söyle.

Flynn, Schatz, deine Mutter erzählt die Wahrheit. Hier und jetzt.

Flynn, tatlım, annen şu anda burada doğruları söylüyor.

Er ist entweder irre oder sagt die Wahrheit.

Bu herif ya deli ya da doğruyu söylüyor.

Click to see more example sentences
Wahrheit doğruluk

Offenbar steckt hinter ihrer Evakuierungsstory ein Körnchen Wahrheit.

Görünüşe göre tahliye hikâyesinde doğruluk payı varmış.

Spiel."Wahrheit oder Pflicht" ist ein gefährliches Spiel.

Doğruluk mu cesaret mi tehlikeli bir oyundur.

Du hast für eine größere Wahrheit gelogen.

Büyük bir doğruluk için yalan söyledin.

Click to see more example sentences
Wahrheit gerçeklik

Bernadette, Wahrheit oder Pflicht?

Bernadette, doğruluk mu gerçeklik mi?

Das ist ein original Wonder Woman Lasso der Wahrheit.

Bu orijinal bir Harika Kadın Gerçeklik Kementi..

Komplett, mit kugelsicherem Armreif und dem Lasso der Wahrheit.

Kurşun geçirmez bilezikler ve gerçeklik kementiyle birlikte.

Click to see more example sentences
Wahrheit doğrular

Weil die Wahrheit immer schrecklich oder langweilig ist.

Çünkü doğrular ya korkunç, ya da sıkıcı oluyor.

Ist das nicht die Wahrheit, Miss Sable?

Bunlar doğrular değil mi, Bayan Sable?

Wahrheit hakikat

UND FÜR WAHRHEIT UND FREIHEIT KÄMPFT.

VE HAKİKAT VE ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞIYOR.