Waller

Art Tatum, Mel Powell, Father Hines, Fats Waller.

Art Tatum, Mel Powell, Father Hines, Fats Waller.

Ich werde Waller zuerst finden.

Waller'ı önce ben bulacağım.

Nein, nein, lass Waller schmoren.

Hayır, hayır, bırak Waller endişelensin.

Natürlich, Mr. Waller.

Elbette Bay Waller.

Waller hat einen Drohnenangriff einberufen.

Waller bir hava saldırısı çağırdı.

Waller brachte dich von Lian Yu weg, weil sie etwas in dir sah.

Waller seni Lian Yu'dan kurtardı çünkü sende bir şeyler gördü.

Warum tut Waller das?

Waller bunu neden yapıyor?

Waller, das ist Scheiße.

Waller, bu çok kötü.

Ken Waller, USA.

Ken Waller, USA.

Waller hat das bereits abgedeckt.

Waller o işi çoktan halletmiş.