German-Turkish translations for Weh:

zarar · acıyan, acı · acı vermek, acı veren · ağrı, ağrılı · canını acıtmak · incitmek · other translations

Weh zarar

Sie wollte niemandem weh

O kimseye zarar vermek

Und niemand wird ihm weh tun.

Ve hiç kimse ona zarar veremez.

Mr. Chan, wir wollen Ihnen nicht weh tun aber wir müssen.

Bay Chan, sana zarar vermek istemiyoruz ama vermek zorundayız.

Click to see more example sentences
Weh acıyan, acı

Deine Flötenmelodie ist ein Zauberklang für wehe Nervenzellen!

Senin flütünün melodisi acı çeken nöronlara şifa!

Tut weh, oder?

Acıyor değil mi?

Barry tut es weh?

Barry, acı var mı?

Click to see more example sentences
Weh acı vermek, acı veren

Dich anzusehen tut weh.

Sana bakmak, acı veriyor.

Ich muss heute Nacht etwas mit ihm tun, dass echt weh tun wird.

Bu gece onunla bir şey yapacağım epey acı verici bir şey olacak.

Und glaub mir, das tut höllisch weh.

İnan bana, acı verici bir şey.

Click to see more example sentences
Weh ağrı, ağrılı

Wie oft tut es weh?

Ne kadar sık ağrıyor?

Man nennt es synthetische Wehen.

Sentetik ağrı diyorlar buna.

Nein, das tut wirklich, wirklich weh.

Hayır, gerçekten çok ağrıyor. Lütfen

Click to see more example sentences
Weh canını acıtmak

Tut es sehr weh?

Canın çok acıyor mu?

Weh incitmek

Jetzt werde ich dir weh tun.

Şimdi de ben seni inciteceğim.