German-Turkish translations for Weide:

söğüt · otlak · other translations

Weide söğüt

Sogut cesme koyu, das heißt "Gut und Weide" in Türkisch!

Söğüt Çeşme köyü, "kuyu ve söğüt" ün Türkçe'deki karşılığı!

Weide otlak

Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern.

Beni yeşil otlakların üzerine yatırdı. Beni durgun suların ötesine götürdü.