German-Turkish translations for Weisheit:

bilgelik · akıl · other translations

Weisheit bilgelik

Ich predige für Weisheit.

Bilgelik için dua ediyorum.

Danke, Gott, für dieses Essen, das wir haben und deine Weisheit.

Teşekkürler Tanrım, yiyecek olduğumuz bu yemek ve bilgeliğin için, Tanrım.

Weisheit, Gerechtigkeit Charakterstärke und Mäßigung.

Bilgelik, adalet yılmazlık ve ölçülü olmak.

Click to see more example sentences
Weisheit akıl

Es gibt nur eine Weisheit.

Yalnızca tek bir akıl var.