German-Turkish translations for Wesen:

varlık · yaratık · tabiat · other translations

Wesen varlık

Aber es gibt auch andere Wesen, die bösartig sind und heimtückische Absichten haben.

Ama başka varlıklar da var. Kötü niyetli olanlar ve çok daha sinsi planları olanlar.

Er ist eine Lebensform, die die Enterprise als Wesen und mich als ihr Gehirn ansieht.

O bir varlık, bir yaşam formu. Atılgan'ı bir varlık, beni de onun beyni olarak görüyor, istiyor.

Viktor ist eher ein körperliches Wesen.

Viktor daha çok fiziksel bir varlık.

Click to see more example sentences
Wesen yaratık

Es gibt drei Ausgänge, alle von diesen Wesen blockiert.

Üç çıkış var ve hepsi de o yaratıklar tarafından engellenmiş.

So ein hässliches kleines Wesen.

Ne kadar çirkin bir yaratık.

Jedes dieser Wesen ist ein Geist.

Bu yaratıkların her biri bir ruhtur.

Click to see more example sentences
Wesen tabiat

Fürst Naritsugu hat ein bösartiges Wesen.

Lord Naritsugu doğuştan kötü bir tabiata sahipti.