German-Turkish translations for Widerspruch:

çelişki · other translations

Widerspruch çelişki

Ich bin ein wandeJnder Widerspruch.

Tam bir çelişkiler yumağıyım.

Tut mir leid, aber ich sehe da einen eindeutigen Widerspruch.

Bunu söylediğim için üzgünüm ama bana göre bariz bir çelişki var.

Ist das nicht auch ein Widerspruch?

Bu da bir çelişki oluşturmuyor mu?