German-Turkish translations for Wirkung:

etki · other translations

Wirkung etki

Immer noch keine Wirkung.

Hâlâ bir etkisi yok.

Ethanol kann psychoaktive Wirkungen haben

Etanolün psikotik etkileri olabilir

Immunsuppressiva hatten begrenzte Wirkung.

Ve immunosüpresifin sınırlı etkisi olur.

Click to see more example sentences