German-Turkish translations for Wort:

kelime · söz · sözcük · laf · terim · other translations

Wort kelime

Vier Wörter "offene Architekturen Investment Plattform.

Dört kelime "Açık mimari yatırım platformu.

"Völlig" ist ein starkes Wort.

Tam" kuvvetli bir kelime.

Kein einziges Wort davon.

Tek bir kelimesine bile.

Click to see more example sentences
Wort söz

Deines Vaters Worte waren keine Warnung, sondern eine Herausforderung.

Babanın sözleri bir uyarı değildi bir meydan okumaydı.

Ein Wort genügt.

Bir sözüne bakar.

Ein Mann hat diese Worte nie vergessen.

Bir adam bu sözleri asla unutmadı.

Click to see more example sentences
Wort sözcük

Nein."Antilope"."Antilope". Ein blechernes Wort.

Hayır."Antilop, antilop." Tenekemsi bir sözcük.

Drei kleine Worte, SuIIy:

Üç küçük sözcük, SuIIey:

In Rigelianisch gibt es kein Wort für "Deins"oder" Meins".

Bizim lugatımızda "benim"ya da" senin" diye bir sözcük yok.

Click to see more example sentences
Wort laf

Einem Haufen schöner Worte.

Bir avuç güzel laf için.

Wer hat dieses Wort "Bewegdings" erfunden?

Kim icat etti len bu gımıldak lafını?

Es ist ein langes Wort.

Ama bu büyük bir laf.

Click to see more example sentences
Wort terim

Zwingen" So ein hässliches Wort.

Zorlamak." Ne çirkin bir terim.