Worten

Pflichten Sie Dr. Ashlands Worten bei?

Dr. Ashland'in söylediklerini. Onaylıyor musun?

In anderen Worten, wir haben nichts.

Diğer bir deyişle, elimizde hiçbir şey yok.

In anderen Worten, niemand weiß irgendwas.

Diğer bir deyişle, kimse bir şey bilmiyor.

In anderen Worten: Er braucht mich.

Bir diğer deyişle, bana ihtiyacı var.

In Robert Oppenheimers unvergänglichen Worten:

Robert Oppenheimer'ın ölümsüz sözleriyle

Mit anderen Worten, wenn ein neuer Kunde stirbt, werfen Sie einen alten in den Fleischkühlraum.

Diğer bir deyişle, yeni bir müşteri öldüğünde eski bir tanesini et deposuna atıyorsunuz.

In anderen Worten, Schweigen ist Gold.

Başka bir deyişle, sükût altın burada.

Mit anderen Worten, dieses Mädchen braucht deine Hilfe.

Diğer bir deyişle kızın senin yardımına ihtiyacı var.

Mit anderen Worten, es ist ein Handelsgut, keine Währung?

Diğer bir deyişle, o bir mal, bir para birimi değil.

In urologischen Worten, er war eine arzneimittelresistente Staphylokokkeninfektion.

Üroloji terimleriyle anlatacak olursak ilaçlara karşı direnci olan bir stafilokoktu.