German-Turkish translations for Wuchs:

büyüme · other translations

Wuchs büyüme

Zwei Monate bis zur Paarung, ein Monat wachsen.

İki ay çiftleşmeleri için, bir ay büyümeleri için.

Haare und Fingernãgel wachsen weiter.

Saçlar ve tırnaklar büyümeye devam ediyor.