German-Turkish translations for Wuchs:

büyüme · other translations

Wuchs

Schöne Blumen wachsen bei Ihnen.

Çok güzel çiçeklerin var.

Schau, wie er in ein paar Stunden wuchs.

Bak, birkaç saat içinde ne kadar büyüdü.

An ihm wachsen besondere Früchte.

Üzerinde özel bir meyve yetişiyor.

Schrill-Sporen wachsen unter der Erde.

Shrill böcekleri yer altında yaşar.

Mit Hochdruckreinigung, entfetten, wachsen, wird es ein paar Stunden dauern.

Buharla temizlemesi, yağını değiştirmesi ve cilalaması birkaç saat sürer.

Kingsley hat dieses Auto jeden Monat gewachst, ließ es jede Woche staubsaugen.

Kingsley o arabayi her ay cilalardi. Tamirhaneye her hafta vakumla temizletirdi.

Ich wurde als Neal Bennett geboren. Aber in WITSEC wuchs ich als Danny Brooks auf.

Neal Bennet olarak doğdum ama Tanık Koruma Programı'nda Danny Brooks olarak büyüdüm.

Haarwirbel kleine Haarflecken, die entgegen des restlichen Felles wachsen.

Sarmallar. kürkün geri kalanında ters istikamette büyüyen kıl parçaları.

Es muss noch etwas wachsen.

Biraz daha büyümesi gerek.

Trotzdem wachsen die Pflanzen, und Sie überlebten die Bertholdstrahlen.

Yine de bitkiler büyüdü, siz de berthold ışınlarında ayakta kaldınız.