German-Turkish translations for Zahl:

sayı · rakam · yazı · numara · adet · other translations

Zahl sayı

Ich zeige Ihnen drei Zahlen.

Size üç sayı göstereceğim.

Es ist Mathematik, Zahlen, Ideen.

Bu matematik, sayılar, fikirler!

Es ist nur eine Zahl.

O sadece bir sayı.

Click to see more example sentences
Zahl rakam

Zahlen, Steuern, Belege

Rakamlar, vergiler, fişler

Ich brauche Zahlen, Nelson!

Bana rakamlar lazım, Nelson!

Ich wette, die Zahlen unterstützen das, oder, Harry?

Eminim rakamlar da bunu destekleyecektir, değil mi Harry?

Click to see more example sentences
Zahl yazı

Also, Jordan, für eine Million Dollar Kopf oder Zahl?

Pekâlâ, Jordan bir milyon dolar için yazı tura mı?

Schwester Pete, Kopf oder Zahl? Kopf?

Rahibe Pete, yazı tura mı?

Okay, Kopf oder Zahl?

Pekâlâ. Yazı mı, tura mı?

Click to see more example sentences
Zahl numara

Letzten vier Zahlen?

Son dört numara?

Diese vielen durchlaufenden Zahlen.

Şu numaraların işleyişine bak.

Würden Sie eine Zahl für mich aussuchen?

Benim için bir numara seçer misiniz?

Click to see more example sentences
Zahl adet

Das ist eine ungefähre Zahl.

Bu kabataslak bir adet sayısı.