German-Turkish translations for Zaun:

çit · other translations

Zaun çit

Genau wie dein Zaun.

Tıpkı senin çitin gibi.

Downey, Downey, da kommt ein Zaun.

Downey, Downey, bir çite yaklasiyoruz.

Du schuldest mir einen Zaun.

Bana bir çit borçlusun.

Click to see more example sentences