German-Turkish translations for Zeile:

satır · sıra · other translations

Zeile satır

Wollen Sie ein paar Zeilen hören?

Bir iki satır dinlemek ister misin?

Punkt, neue Zeile.

Nokta. Satır başı.

Das ist die Seitenzahl des Schlüsseltexts, das die Zeilenzahl, und das der Buchstabe in der Zeile.

Yani, anahtar metnin sayfa numarası sayfadaki satır sayısı ve o satırdaki harfin numarası.

Click to see more example sentences
Zeile sıra

Merritt, bekomme ich eine Zeile, bitte?

Merrit, bir sıra alabilir miyim lütfen?