German-Turkish translations for Zug:

tren · hamle · fırt · takım · nefes · çekim, çekme · manga · özellik · other translations

Zug tren

Wie schnell fährt dieser Zug?

Bu tren ne kadar hızlı gidiyor?

Sophias Zug bewegt sich nach Osten.

Sophia'nın treni doğuya doğru ilerliyor.

Dann nehme ich diesen Zug nach New York.

O zaman bu trenle New York'a dönerim.

Click to see more example sentences
Zug hamle

Jeder möglicher Zug repräsentiert ein anderes Spiel.

Her olası hamle farklı bir oyunu temsil eder.

Falscher Zug, Süße.

Yanlış hamle hayatım.

Schachmatt in drei Zügen.

Üç hamlede mat ederim.

Click to see more example sentences
Zug fırt

Nimm ein Zug.

Bir fırt çek.

Hier, nimm einen Zug.

Al, çek bir fırt.

Willst du einen Zug?

Bir fırt ister misin?

Click to see more example sentences
Zug takım

Erster Zug, zweiter Trupp.

Birinci takım, ikinci manga.

Erster Zug, erster Zug hier her!

Birinci takım! Birinci takım, buraya!

Ein toter amerikanischer Zug.

Bir ölü Amerikan takımı.

Click to see more example sentences
Zug nefes

Nimm einen tiefen Zug und sag mir, was du fühlst.

Derin bir nefes al ve bana ne hissettiğini söyle.

Der erste Zug gebührt Ihnen, Sidi Bonnisseur de la Bath.

İlk nefes sizindir, Bay Bonisseur de la Bath.

Bekommt Kimmie den ersten Zug?

Kimmie ilk nefesini çekse mi acaba?

Zug çekim, çekme

Nimm ein Zug.

Bir fırt çek.

Hier, nimm einen Zug.

Al, çek bir fırt.

Zug manga

Erster Zug, zweiter Trupp.

Birinci takım, ikinci manga.

Zug özellik

Ich suche nach einem bestimmten Zug.

Özellikle aradığım bir tren var.