German-Turkish translations for Zusage:

söz · other translations

Zusage söz

Ich gab eine Zusage.

Onlara bir söz verdim.

Cecil Osborne hat endlich zugesagt.

Cecil Osborne sonunda sözünü verdi.

Süße, du hast zugesagt.

Tatlım bir söz verdin.