German-Turkish translations for Zusammensetzung:

bileşim · other translations

Zusammensetzung bileşim

Temperatur, Gravitation, Zusammensetzung der Atmosphäre, Luftdruck

Sıcaklık, yer çekimi, atmosfer bileşimi, barometrik basınç,

Zusammensetzung der Wolke, Mr Spock?

Bulutun bileşimi ne, Bay Spock?