German-Turkish translations for Zusatz:

ek · other translations

Zusatz ek

Wir haben den Zusatz hier.

Ek belgeler de burada.

Ja, ein Zusatz.

Evet, ek belge.

Der Zusatz des Giftes wird den Rippervirus noch tödlicher für Vampire machen.

Zehir eki deşici virüsünü vampirler için çok daha ölümcül yapacak.