German-Turkish translations for Zweig:

dal · ince dal · other translations

Zweig dal

Alle Zweige waren Eiszapfen.

Bütün dallar buz tutmuştu.

Ich verlange absolute Stille und einen Zweig Rosmarin.

Tam bir sessizlik ve bir dal biberiye gereksinimindeyim.

In den Zweigen hängt ein goldenes Vlies.

Dallarında altın post asılı bir ağaç olmalı.

Click to see more example sentences
Zweig ince dal

Deren winzige Finger werden wie Zweige brechen.

Onların küçük parmakları ince dallar gibi kırılıyor.