German-Turkish translations for abbrechen:

İptal · iptal etmek · kırmak · kesmek · bırakmak · durmak, durdurmak · other translations

abbrechen İptal

Wir müssen abbrechen.

İptal etmemiz gerek.

Uhura, Alarmstufe Rot abbrechen.

Teğmen Uhura, Kırmızı Alarm iptal.

Angriffsserie abbrechen und auf Stand-by gehen.

Saldırı durumunu iptal et ve beklemde kal.

Click to see more example sentences
abbrechen iptal etmek

Wir müssen abbrechen.

İptal etmemiz gerek.

Angriffsserie abbrechen und auf Stand-by gehen.

Saldırı durumunu iptal et ve beklemde kal.

Ja, Sir. Wahlabfolge abbrechen.

Evet efendim, iptal ediliyor.

Click to see more example sentences
abbrechen kırmak

Diese Fortsätze sind beim großen Hinterhauptloch abgebrochen. Hier.

Buradaki süreçler büyük bir gözenek tarafından kırılmış.

Wie wurde Guillermos Vorderzahn abgebrochen?

Guillermo'nun ön dişi nasıl kırıldı?

George's Dolle ist abgebrochen!

George'un kürek kilidi kırıldı.

abbrechen kesmek

Deswegen wurde eine akustische Bodenprüfung vorzeitig abgebrochen.

Bu nedenle akustik zemin incelemesi yarıda kesildi.

Übertragung abgebrochen, Sir.

Muhabere kesildi efendim.

abbrechen bırakmak

Sie hat abgebrochen.

O Okulu bıraktı.

abbrechen durmak, durdurmak

Er hat den letzten Reaktor Test wegen Sicherheitsbedenken abgebrochen.

Son reaktör testini güvenlik kaygısı yüzünden durdurdu.