abgespielt

Sie haben Holodeckprogramme ohne Sicherheitsprotokolle abgespielt.

Sanal güverte programlarını, güvenlik protokolleri olmadan çalıştırdın.

Unglaubliche Tragödien haben sich dort abgespielt, und dafür gibt es viele Gründe.

Orada, akıl almaz felâketler yaşanıyor ve bunun bir çok sebebi var.

Wenn diese Nachricht abgespielt wird, kann das nur eines bedeuten.

Eğer bu mesaj çalıştıysa, bunun tek bir anlamı olabilir.

Pike-Simulation wird erneut abgespielt. Zeitlupenmodus am Ende der Aufnahme.

Kaydın sonunda hız azaltma kullanarak Pike simülasyonu tekrar oynatmaya hazır.