German-Turkish translations for abhängen:

bağlı · bağlı olmak · other translations

abhängen bağlı

Dein Leben könnte davon abhängen.

Hayatın buna bağlı olabilir.

Sie wissen genau, wie viel von ihm abhängt.

Ne kadar çok şeyin ona bağlı olduğunu biliyorsun.

Weil Jason dort ist und dein Leben davon abhängt.

Çünkü Jason orada ve hayatın da buna bağlı.

Click to see more example sentences
abhängen bağlı olmak

Dein Leben könnte davon abhängen.

Hayatın buna bağlı olabilir.

Sie wissen genau, wie viel von ihm abhängt.

Ne kadar çok şeyin ona bağlı olduğunu biliyorsun.

Dass es von dir abhängt.

Bunun sana bağlı olduğu.

Click to see more example sentences