German-Turkish translations for abhalten:

yapmak · engel olmak · other translations

abhalten yapmak

Wir müssen eine Pressekonferenz abhalten.

Bir basın toplantısı yapmamız gerekiyor.

Wir müssen natürlich ein Begräbnis abhalten.

Bir cenaze töreni yapmamız gerekecek tabii ki.

Ich muss E-Mails verschicken, ich muss Telefonkonferenzen abhalten.

Göndermem gereken e-postalarım var. Yapmam gereken canlı görüşmeler var.

Click to see more example sentences
abhalten engel olmak

Das hat dich doch noch nie abgehalten.

Bu sana daha önce hiç engel olmamıştı.