German-Turkish translations for abholen:

almak · almaya gelmek · alıp götürmek · gidip getirmek · teslim almak · other translations

abholen almak

Ich werde dich heute oder morgen Abend abholen.

Bu akşam ya da yarın akşam gelip seni alırım.

Irgendwann kommen sie mich wieder abholen.

Bir gün beni almak için geri gelecekler.

In etwa einer Stunde komme ich euch beide abholen.

Bir saat içinde ikinizi de gelip alırım.

Click to see more example sentences
abholen almaya gelmek

Meine Mutter kommt mich morgen abholen.

Annem yarın beni almaya geliyor.

Sie kommen dich jetzt abholen.

Şimdi seni almaya geliyorlar.

Sie werden abgeholt.

Seni almaya geldiler.

Click to see more example sentences
abholen alıp götürmek

Die Schnee-Eulen werden bald ankommen, um die Schneeflockenkörbe für den Winterwald abzuholen.

Karlı baykuşlar yakında varacak kartanesi sepetleri alıp kış ormanlarına götürecek.

Ein Lotsendampfer hat ihn vor vier Stunden abgeholt.

Bir kılavuz gemisi geldi. Dört saat önce onu alıp götürdü.

abholen gidip getirmek

Du wirst Hollander abholen und ihn hierher zurückbringen.

Gidip Hollander'ı alacak ve onu buraya getireceksin.

abholen teslim almak

Wann kann ich ihn abholen?

Onu ne zaman teslim alırım?