German-Turkish translations for ablesen:

okumak · other translations

ablesen okumak

Es ist nichts abzulesen.

Başka bir şey okuyamıyorum.